De Bestellingen

Van bestelling en levering tot verkoop

Enerzijds zijn er de bestellingen van de klant bij jou, anderzijds zijn er de bestellingen van U bij uw leveranciers. Uiteraard zijn beide mogelijkheden voorzien in Softli Textiel. Wij bieden u verschillende bestelmogelijkheden. Volgende screenshot laat het formulier zien dat u kan faxen/emailen naar uw leverancier.